om-projektet

  
 Praktikpladskonsulentens rådgivende arbejde
Minimize
Projektets formål er at styrke samspillet mellem skole og virksomhed. I projektet tages afsæt i uddannelsesaftaler under den nye mesterlære.
Projektets mål er:
  • at øge praktikvirksomhedernes forståelse og planlægning af uddannelsen som helhed og forståelse for elevens centrale rolle i sin uddannelse
  • at styrke oplæring i virksomheden gennem rådgivning fra skolen, heriblandt oplæringsmetoder, portfolio som evalueringsmetode, gensidig forventningsafklaring, m.v.
  • at pege på, hvordan nye og gode erfaringer fra mesterlærepraksis kan bidrage til gensidig inspiration mellem den ny mesterlære og de andre tilgange til uddannelsesaftaler.

Projektet er et forsøgs- og udviklingsprojekt, støttet af Undervisningsministeriet og med bidrag fra de deltagende erhvervsskoler. Projektet tager udgangspunkt i rådgivning ved mesterlæreaftaler.

  
 Baggrund
Minimize

Skolernes praktikpladskonsulenter er nøglepersoner, der kan bidrage til at fremme kvaliteten i praktikoplæringen.
Sammenlignet med praktikoplæring i ordinære praktikaftaler, står de typiske udfordringer i det danske vekseluddannelsessystem særligt skarpt profileret ved de nye mesterlæreaftaler, da virksomheden skal løfte et større ansvar fra starten af. Også her kan et tæt samarbejde med skolernes praktikpladskonsulenter forebygge uheldige situationer såvel som optimere elevenes vilkår for læring.

Den nye mesterlære blev indført i 2007, og det samlede antal af elever med mesterlæreaftale er stigende. De første evalueringer af mesterlæren peger på potentialer, men også på problemstillinger:

Usikkerhed i praktikvirksomhederne omkring udarbejdelse af en uddannelsesplan, samt
manglende kendskab til bekendtgørelser og praktikmål.

  • Usikker eller mangelfuld koordination med skolen om uddannelsens indhold og form
  • Usikkerhed i oplæringen, ofte i form af branchespecifikt typiske problemstillinger (fx tackling
  • af ungdomskultur, oplæringsmetoder, konfliktløsning, trivsel, m.m.).
  • Usikkerhed om elevens forudsætninger og kompetencer og deraf følgende konsekvens for
  • valg af arbejds-/oplæringsopgaver eller supplerende undervisning i skolen.
  • Usikkerhed på den faglige teori, der kræves i skolen.
  • Manglende kendskab til officielle værktøjer såsom Elevplan, TrænerGuide, etc.

Erfaringerne fra projektet skal bidrage til at forbedre teori/praksis-relationen både i den nye mesterlære og i de ordinære uddannelsesforløb.

rightimage
  
 AKTUELT
Minimize

April 2010: Aktuelt arbejder projektgruppen på at indsamle materialer til Værktøjskassen.

Så snart materialerne er forarbejdet, bliver der fri adgang til kassen.

Forventet åbning: Medio maj 2010.