Om Værktøjskassen

  
 Hvad er Værktøjskassen
Minimize

Værktøjskassen henvender sig til praktikpladskonsulenter på erhvervsskoler. Værktøjskassen indeholder værktøjer inden for 6 områder:

  1. Anbefalinger for den organisatoriske ramme på skolen
  2. En samling af praktikpladskonsulenters egne metoder, aktiviteter og tips
  3. Praktikpladskonsulentens personlige og faglige kompetencer
  4. Inddragelse af eleven med en aktiv rolle
  5. Særlig rådgivning ved mesterlæreaftaler
  6. Tips til officielle værktøjer og henvisninger

Hvad er en praktikpladskonsulent?
Der findes ingen énsartet definition af, hvad en praktikpladskonsulent er. Skolernes betegnelser for deres konsulenter såvel som konsulenternes opgaver varierer gevaldigt.

Denne værktøjskasse henvender sig først og fremmest til de konsulenter, der udfører et rådgivende og langsigtet arbejde - altså i reglen, når praktikaftalen er i hus.
Men selvfølgeligt betyder god rådgivning ofte også nye praktikpladser - i form af "gensalg" (stabilitet i antal af virksomhedens praktikaftaler) eller "mersalg" (flere og nye praktikpladser i samme virksomhed).

Læs mere her.

  
 Hvad kan værktøjskassen bruges til
Minimize

Værktøjskassen skal støtte konsulenterne i:

  • at øge praktikvirksomhedernes forståelse for planlægning af uddannelsen og forståelse for elevens centrale rolle i sin uddannelse
  • at styrke oplæring i virksomheden, heriblandt oplæringsmetoder, portfolio som evalueringsmetode, gensidig forventningsafklaring, m.v.
  • at overføre nye og gode erfaringer fra mesterlærepraksis til de andre typer uddannelsesaftaler, og vice versa.
rightimage
  
 AKTUELT
Minimize

Juni 2010: Værktøjskassen er åben! Klik her for flere info og for at downloade nyhedsbrev.